Hakkepuidu müük hakkefirmade enampakkumisel

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjatele tagab raiejäätmete ja virnastatud võsa müügist maksimaalse tulu. Käesoleval veebilehel on koondatud Eesti suuremad hakkepuidu kokkuostjad, kelle peamiseks tegevusalaks on hakkepuidu ost ja puiduhakke tootmine. 

Hakkepuidu müümine enampakkumiskeskkonnas on müüja jaoks vahendustasuta ja ilma siduvate lepinguteta. Kui hakkepuidu müüja ei leia enampakkumiselt endale sobivas hinnaklassis hakkepuidu ostjat, siis ei kohusta keegi teda müügitehingus osalema.

Hakkepuidu ost toimub enampakkumise korras. Ostupakkumised tehakse hakkepuidu müüjale kas telefonitsi või siis e-posti aadressile. Hakkepuidu ostupakkumiste üle võib muidugi täiendavalt ostjaga kaubelda, kuid reeglina on hakkepuidu hind enampakkumisel vaid sentide küsimus.
hakkepuidu müük hakkefirmade enampakkumisel

VAHENDUS-

TASU

0%

Hakkepuidu müük puiduhakke tootjatele

Hakkepuidu müümine hakkefirmade enampakkumisel on lihtne ja säästab hakkepuidu müüja aega interneti lehitsemise ja päringute sisestamise arvelt. Suurimaks boonuseks on hakkepuidu hind, mis balanseerib enampakkumisel tõese turuhinna ülempiiril.

Hakkepuidu ost

hakkepuidu ost virnastatud võsa ja raiejäätmete näol
Hakkepuidu kokkuost raiejäätmete ja virnastatud võsa ning kasvava võsa raieõiguste näol. Kasvava võsa ost toimub võsamaterjalist toodetava puiduhakke puistekuupmeetrite alusel.

Virnastatud võsa ost

virnastatud võsa ost ladustatuna tee äärde
Virnastatud võsa kokkuost toimub võsamaterjalist toodetava puiduhakke puistekuupmeetrite põhjal. Võsa peaks olema virnastatud laoplatsile või kõvakattega tee vahetusse lähedusse.

Raiejäätmete ost

raiejäätmete ost puutüvede, puulatvade ja oksarisu näol
Raiejäätmete kokkuost ebastandardsete tüvede, puulatvade ja oksarisu näol. Raiejäätmed virnastatakse koos võsamaterjaliga laoplatsile, kuhu puiduhakkur hiljem ligi pääseb.

Hakkepuidu hind

Hakkepuidu hind on viimastel aastatel läbi elanud pöörase hinnatõusu. Näiteks 2018. aastal maksti virnastatud võsamaterjali hakkimisel toodetud puiduhakke puistekuupmeetri eest 3 eurot. Sellise hinnataseme juures ei olnud kasvava võsa ülestöötamine metsaomaniku jaoks sugugi tuluallikaks, vaid võsalõikuse eest pidi hoopis peale maksma. Seetõttu jäeti metsas tihtilugu hooldus- ja valgustusraied õigeaegselt tegemata.

Aastal 2020. oli hakkematerjali vajadus turul juba mõnevõrra suurem, kuna oli selge, et Euroopas hakatakse kivisõel töötavaid katlamaju järk-järgult sulgema ning üha enam võetakse nii meil kui mujal kasutusele maagaasil ja puiduhakkel töötavaid katlaid. Suurenenud puiduhakke nõudlus mõjutas ka kokkuostuhindu ja hakkepuidu m3 hind kerkis kiiresti 7 euroni.

Järgneval paaril aastal kerkis hakkepuidu kokkuostuhind ühtlases tempos veelgi ja küündis 2022. aasta alguses juba 12 - 13 euroni.
hakkepuidu hind raiejäätmete müüjale kuni 16 eurot
Siis aga hakkas juhtuma. Pärast Venamaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse, hakkasid Euroopa riigid muretsema oma energiajulgeoleku pärast. Kosmilise kiirusega tõusis nii maagaasi kui ka puiduhakke hind, kuna neid ressursse kasutati laialdaselt toasooja ja elektrienergia tootmiseks. Hinnaralli tippajal, 2022. aasta oktoobrikuus, küündis hakkepuidu hind pea 30 euroni.

Energiapuidu turul valitses sel hetkel täielik segadus ja teadmatus. Elektrienergia ja puiduhakke hind oli pöörane ning paljud metsaomanikud tõttasid hõlptulu haistes raietöid teostama. Lagedaks raiuti nii kraaviperved kui ka võssa kasvanud hoovialad ja heinamaad. Oli juhtumeid, kus saetera said tunda isegi kuusehekid ja õunapuuaiad. 

Hüsteeriat aitasid kütta meediaväljaanded ja rääkivad pead televiisoris. Inimesi hirmutati võimalusega, et valitseb oht pimedusse ja külma kätte jääda, kus ei ole toasooja ning ei tööta veevärk ega kanalisatsioon.

2023. aasta saabus rammestava pohmelusega, nii inimeste peades kui ka hinnaralli järgsel energiapuidu turul. Kardetud elektrienergia puudujääki ei olnud siiski tekkinud ja inimesed said rahulikult hubases toasoojas uue aasta vastu võtta. Kuna jaanuari- ja veebruarikuised külmakraadid olid samuti oodatust leebemad ning katlamajade laod suure hirmuga kokku ostetud puiduhakkest pungil, siis hakkas hakkepuidu kokkuostuhind taaskord langema.

Kütteperioodi lõpuks oli hakkepuidu m3 hind langenud 10 - 13 euro piirimaile, kuhu see ka kogu suveperioodi vältel pidama jäi. Aasta kolmanda kvartali lõpusirgel oli energiapuidu turul näha taaskord elavnemist, kuna hakkepuidu kokkuostjad hakkasid katlamajadega uusi lepinguid sõlmima ja eelseisvaks kütteperioodiks kokkuostumahte suurendama. 

Oktoobrikuus oli kuiva hakkepuidu kokkuostuhind taaskord tõusujoonel ja hakkepuidu m3 hind jäi olenevalt hakkematerjali kuivuse astmest ning asukohast 13 - 16 euro vahemikku. Hakkematerjali nõudluse suurenemisele aitasid mõningal määral kaasa ka kokkuostjad, kes puiduhaket laevadel erinevatesse Põhja-Euroopa riikidesse transportisid.

Aasta 2023. viimases kvartalis püsib hakkepuidu hind 16 euro piirimail. Kuigi oktoobrikuus Läänemeres juhtunud Balticconnectori torujuhtme intsident tõstatas küsimuse, et kas Eesti gaasiga varustamine on ikka tagatud, siis gaasimüüjad seda ohtu ei näe ning kinnitasid, et gaasiühenduse ajutine sulgemine gaasi hinda ei tõsta. Seetõttu ei ole ette näha ka võimalikku puiduhakke nõudluse kasvu, mida paraleelselt koos maagaasiga elektri- ja soojusenergia tootmiseks kasutatakse ning hakkepuidu hind püsib nähtavasti vähemalt aasta lõpuni ilma suuremate muutusteta.
Hakkepuidu hinnainfo on uuendatud 04.11.2023
Ülevaate koostas Toomas Rämman, METSAOST.eu

Hakkefirmad

oü reinpaul logo
Virumaa hakkefirma
 • qxif-checkRaiejäätmete kokkuost
 • qxif-checkVirnastatud võsa ost
 • qxif-checkHakkepuidu ost
 • qxif-checkPuiduhakke müük
 • qxif-checkPuiduhakke tootmine
renlog eesti oü logo
Hakkepuidu kokkuost üle Eesti
 • qxif-checkRaiejäätmete ost
 • qxif-checkKasvava võsa ost
 • qxif-checkVirnastatud võsa ost
 • qxif-checkHakkepuidu ost
 • qxif-checkPuiduhakke müük
 • qxif-checkPuiduhakke tootmine
lumbar oü logo
Pärnumaa hakkefirma
 • qxif-checkRaiejäätmete kokkuost
 • qxif-checkVirnastatud võsa ost
 • qxif-checkHakkepuidu ost
 • qxif-checkPuiduhakke müük
 • qxif-checkPuiduhakke tootmine
metsahake oü logo
oü raja kt logo
oü karo mets logo
metsaost.eu logo
saarte metsamajanduse oü logo

Hakkepuidu müümine

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Kuidas müüa hakkepuitu?

Hakkepuidu müümine toimub juba virnastatud võsa või alles kasvava võsa raieõiguse müümise näol. Mõlemal juhul toimub omanikutulu arvestamine toodetud puiduhakke puistekuupmeetrite alusel ja alles pärast võsamaterjali hakkimist.
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa virnastatud võsa?

  Virnastatud võsa müük leiab reeglina aset teepervel või võsamaterjali laoplatsil, kuhu raskeveokid ja puiduhakkur ligi pääsevad. Arvestada tuleks ka sellega, et veokid pärast laadimistöid teisest teeotsast välja pääseksid või siis laoplatsil ringi pöörama mahuksid.

  Võsa virnastamisel ei tohi oksi otsapidi teele ladustada. On täiesti piisav kui teeserva ja võsavirna vahele jääb 1,5 - 2 meetrit tühja maad. Seda põhjusel, et teepervele liiga lähedale virnastatud võsavirn piirab autojuhtide nähtavust ning võib seetõttu põhjustada liiklusohtlikke olukordi.

  Puiduhakkur asetseb reeglina veoautol või harvemini ka traktori järelhaagisel. Võsavirna kõrvale sõitnuna, klapitakse puiduhakkuril lahti lavats, millele võsamaterjal otsapidi ennem hakkurisse söötmist laadimiskraanaga peale tõstetakse. Ainuüksi lavatsi tõttu peaks puiduhakkuri ja oksavirna vahele jääma kuni 1,5 meetrit vaba ruumi.

 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa kasvavat võsa?
 • qxio-android-arrow-dropright Kui palju maksab võsalõikus?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas giljotiiniga võsa lõigatakse?
 • qxio-android-arrow-dropright Kas hakkepuidu hind sõltub puidu sortimendist?
kuidas müüa hakkepuitu telefonivestlus hakkepuidu müüjaga

Virnastatud võsa hind

Virnastatud võsa hind on teema, mis köidab paljusid metsaomanikke, kes on suuremas või väiksemas mahus oma kinnistul raietöid teostanud. Mis siin salata, kes siis ei tahaks teada saada, et millises summas tal raha raiejäätmete näol kraavipervel vedeleb.
virnastatud võsa hind hakkepuidu müüjale kuni 16 eurot
Võsavirnast toodetav puiduhakke täpne kogus selgub alles pärast võsamaterjali hakkimist, kuid mõne lihtsa arvutuse abil on võimalik toodetava puiduhakke kogust juba eelnevalt ette prognoosida.

Niisiis peaksime esmalt teada saama, et kui suur on raiejäätmete maht kuupmeetrites. Selleks korrutame võsavirna pikkuse selle laiusega ja saadud tulemuse omakorda oksavirna kõrgusega (pikkus x laius) x kõrgus = m3. Võsavirna kõrguse mõõtmisel peaksime valima keskmise tulemuse, kuna virna ladvapoolne ots on madalam kui tüvepoolne.

Eelneva tehte tulemusel saime teada, et mitu kuupmeetrit meil virnastatud võsamaterjali on. Kuna mahuühik kuupmeeter sisaldab ka õhuvahesid, siis järgmise tehte tulemusena peaksime võsavirnast õhu välja laskma.

Selleks, et teada saada kui mitu tihumeetrit meil tihedat puitu on, kasutame hakkepuidu koefitsenti 0,2. Tehe ise oleks järgmine: m3 x 0,2 = tm. Mida jämedam on materjal oksavirnas, seda kõrgem on ka koefitsent. Näiteks saeveskites kasutatakse ümarmaterjali mahust õhu ja koore paksuse mahaarvestamiseks koefitsenti 0,6.
Eelmise tehte tulemusel selgus meile tiheda puidu mass, mille meie raiejäätmed moodustavad. Järgmiseks peaksime teadma, et mitu kuupmeetrit puiduhakke puistet saab ühest tihumeetrist puidust. Vastus on umbes 2,8 puistekuupmeetrit (pm3).

Lõpetuseks saamegi teada, et kui palju puistekuupmeetreid puiduhaket meie võsavirnast on võimalik toota ja arvutuskäik selleks oleks järgmine: tm x 2,8 = pm3. Teades hinnangulist puiduhakke kogust, saame ennustatava tulu välja arvutada järgmiselt: pm3 x hakkepuidu hind = lõpptulu.