Raieõiguse müük Eesti raiefirmade oksjonil

Raieõiguse müük metsaraie enampakkumisel, kus kõrgeim raieõiguse hind selgub raiefirmade poolt tehtud raieõiguse ostupakkumiste põhjal. Raieõiguse ost toimub raiefirmade endi poolt loodud oksjonikeskkonnas. Raieõiguse müük vahendustasuta oksjonil ei too müügitehinguga kaasa kolmandate osapoolte komisjonitasusid.

Raieõiguse võõrandamise leping sõlmitakse vahetult raieõiguse müüja ja parima raieõiguse ostupakkumise teinud raiefirma vahel. Raieõiguse oksjon ei sea metsaomanikule kohustusi raie müümiseks juhul, kui ta ei saa raiefirmadelt oodatud hinnaklassis raieõiguse ostupakkumist.

Raieõiguse hind sisaldab reeglina metsaraie teenust, metsamaterjali kokkuvedu laoplatsile ja ümarmaterjali väljavedu lähimasse kokkuostupunkti. Raieõiguse ost toimub oksjonil nii metsaraie kompleksteenusena, kui ka erineva puidusortimendi väljatuleku alusel.
raieõiguse müük

VAHENDUS-

TASU

0%

Raieõiguse müük metsaraie enampakkumisel

Raieõiguse müük Eesti raiefirmade raieõiguste oksjonil on metsaomaniku jaoks mugav viis, kuidas leida usaldusväärne raieõiguse ostja. Raieõiguse hind lepitakse raieõiguse müüja ja ostja vahel kokku otse, ilma oksjonikeskkonna vahendustasuta.

Raieõiguse ost kasvavale metsale

raieõiguse ost kasvavale metsale
Kasvava metsa raieõiguse oksjon on suurepärane võimalus, et leida oma metsale parima hinnaga raieõiguse ostja ja metsamaterjali turustaja.

Raieõiguse ost kasvavale võsale

raieõiguse ost kasvavale võsale
Kasvava võsa raieõiguse oksjon on mõeldud võssa kasvanud kruntide ja kinnistute omanikele, kes soovivad leida raieõiguse ostja võsaraie teostamiseks.

Raieõiguse ost energiapuidu raieks

raieõiguse ost energiapuidu raieks
Energiapuidu raieõiguse oksjon aitab leida raieõiguse ostja väheväärtusliku puistu raieks ja võimaldab realiseerida materjali küttepuude või hakkepuidu näol.

Raieõiguse hind

Raieõiguse hind on paljudele metsaomanikele huvipakkuv teema, kuid raieõiguse müük on võimalik mitmel erineval viisil. Seetõttu on vastust küsimusele, et milline on raieõiguse hind, väga raske üheselt ütelda. 

Küsimusele vastamiseks peaks esmalt teadma, et kuidas raieõiguse müük metsaomaniku nägemuste järgi raieõiguse võõrandamise lepingus vormistatakse. Raieõiguse hind oleneb suuresti sellest, et kas metsaraie korraldaja jaoks toimub raieõiguse ost kokkuleppehinnaga või siis metsamaterjali väljatuleku alusel.

Alljärgnevalt toome välja erinevad raieõiguse müügivõimalused ja mõned raieteenused, mida raieõiguse hind sisaldab. Võimalusel lisame juurde ka orienteeruvad veoteenuste ja raietööde hinnad.

Raieõiguse müümine kokkuleppehinnaga tähendab seda, et metsaomanik müüb kõrgeima raieõiguse hinna pakkujale õiguse oma metsas raietöid teostada. Metsaraie korraldaja teostab raietööd ja realiseerib metsamaterjali ning kannab raieõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud summa metsaomaniku arvelduskontole.
raieõiguse hind
Raieõiguse müümine metsamaterjali väljatuleku alusel tähendab seda, et metsaomanik teenib tulu metsast raiutud puidusortimendi tihumeetrite mahu alusel. Erineva puidusortimendi müügihind lepitakse kokku raieõiguse võõrandamise lepingus.

Metsaraie all mõeldakse eeskätt puude langetamist. Metsaraie hind sõltub sellest, et milliste vahenditega puid raiutakse. Harvesteri või giljotiiniga lõikamisel on orienteeruv metsaraie hind 9 - 12 eurot tihumeeter. Kokkuleppel võidakse kasutada metsaraie tunnihinda, mis jääb 55 - 75 euro vahemikku.

Kokkuvedu tähendab metsamaterjali kokkuvedu raielangilt laoplatsile (vahelattu), kust metsaveokid selle hiljem kätte saavad ning lähimasse kokkuostupunkti (lõpplattu) transpordivad. Metsamaterjali kokkuveo hind oleneb suuresti läbitavast vahemaast ja maksab orienteeruvalt 6 - 9 eurot tihumeeter. Tunnitööna jääb kokkuveo hind 40 - 50 euro vahemikku.

Metsa ülestöötamine kui mõiste, kätkeb endas puude langetamist ja metsamaterjali kokkuvedu laoplatsile (vahelattu). Metsa ülestöötamise hind on orienteeruvalt 20 - 25 eurot tihumeeter. 

Väljavedu toimub metsaveokitega laoplatsilt (vahelaost) lõpplattu, olgu selleks siis puidutööstus või meresadam. Metsamaterjali väljaveo hind oleneb eeskätt läbitavast vahemaast. Metsaveo hind kujuneb olenevalt kilometraažist järgnevalt: 0 - 50 kilomeetrit metsavedu maksab kuni 6 eurot tihumeeter ja 50 - 100 kilomeetrit metsavedu maksab kuni 11 eurot tihumeeter.

Raieteenuste hinnainfo on uuendatud 8. mai 2024
Hinnainfot aitab koostada Eesti suurim raieõiguste müügikeskkond METSAOST.eu

Raiefirmad
oü reinpaul logo
Virumaa raiefirma
 • qxif-checkRaietööde teostaja
 • qxif-checkMetsaraie teenused
 • qxif-checkRaieõiguste ost
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxif-checkVõsaraie teenused
renlog eesti oü logo
Raieõiguse ost üle Eesti
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxif-checkMetsa raieõiguse ost
 • qxif-checkMetsaraie teenused
 • qxif-checkVõsa raieõiguse ost
 • qxif-checkVõsalõikus giljotiiniga
 • qxif-checkMetsavedu
lumbar oü logo
Pärnumaa raiefirma
 • qxif-checkRaietööde teostaja
 • qxif-checkMetsaraie teenused
 • qxif-checkRaieõiguste ost
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxif-checkVõsaraie teenused
metsahake oü logo
oü raja kt logo
oü karo mets logo
metsaost.eu logo
saarte metsamajanduse oü logo

Raieõiguse oksjon

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Kuidas müüa raieõigus?

Raieõiguse müümine võib tunduda esmapilgul ajamahuka asjaajamise tõttu üsna keerukas müügitehing, kuid piisab vaid vähestest eelteadmistest, et saaks raietöödega alustada ja peatselt ka esimesed puidukoormad kokkuostupunkti poole teele saata.
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa raieõigus?
  Raieõiguse müümine ei klassifitseeru notariaalseks tehinguks. Pigem annab metsaomanik parima hinnapakkumise teinud metsaraie teostajale õiguse oma metsas raietöid läbi viia. Vajalikud kokkulepped ja kohustused sätestatakse osapoolte vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.

  Ennem raieõiguse müümist peaks metsaomanik ise kogu protsessi hoolikalt läbi mõtlema. Näiteks selle, et kuidas metsatehnika raietööde alale ligi pääseb ja kas selleks on vaja sõlmida kokkuleppeid naaberkinnistute omanikega. 

  Vaadata tuleb ka seda, et metsaveokid pärast raietööde lõppu ümarmaterjali laoplatsile ligi pääseksid. Olenevalt asukohast ja aastaajast võivad ligipääsuteedel lasuda raskeveokitele mõeldud liikumispiirangud.

  Raieõiguse võõrandamise leping võib sätestada ka metsamaterjali kokku- ja väljaveo tagajärjel tekkinud rööbaste silumise tingimusi. Lisaks võib raietööde teostaja abiks olla kuivenduskraavide rajamisel ja teetruupide paigaldamisel.
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas esitada metsateatis?
 • qxio-android-arrow-dropright Kas metsamajandamiskava on kohustuslik?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas kujuneb raieõiguse hind?
 • qxio-android-arrow-dropright Kellele müüa raieõigus?
kuidas müüa raieõigus

Raieõiguse müümine ja tulumaks

Raieõiguse müümine oksjonil või siis omal käel, toob õnnestunud müügitehingu korral kaasa kohustuse deklareerida raieõiguse müügist saadud tulu ning tasuda Maksu- ja Tolliametile maksustatava tulu pealt tulumaks, mis on 20% müügitulust.
raieõiguse müük ja tulumaks
Raieõiguse müügist saadud tulu pealt maksude tasumise võib ära hajutada järgmisele kolmele aastale. Seega on võimalik kasutada järgmisel kolmel aastal metsaraie tulemusel teenitud tulu metsa uuendamiseks ja seeläbi vähendada istutamiseks tehtud kulutuste arvelt üldist maksukoormust.

Metsa uuendamiseks tehtavad kulutused võivad olla näiteks maapinna mineraliseerimine ja istikute soetamine. Lisaks veel istutamiseks ja noorediku hoolduseks tehtud tööjõukulud. Igal juhul saab kõik need kulutused järgneva kolme aasta  jooksul raieõiguse müügist teenitud tulust maha arvestada.

Arvestada tuleks siiski sellega, et metsa uuendamiseks tehtud kulutused peavad olema kuludokumentidega kaetud. Seega ei ole võimalik hiljem väita, et tasuti naabrimehele metsa istutamise eest käest-kätte ja mingisugune umbmäärane summa.

Lõpetuseks tuletame meelde, et raieõiguse müümisel kehtib tulumaksusoodustus, mille suurus on 5000 eurot. Lisaks peavad kõik raieõiguste ja metsamaterjali müüjad esitama Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 10. jaanuariks raieõiguse ning metsamaterjali müügiteatise.