Metsa müük Eesti metsafirmade enampakkumisel

Metsa müük Eesti metsaostjate metsaoksjonil, kus metsa hind selgub enampakkumise käigus. Metsamaa müük enampakkumisel ei too kaasa varjatud kulusid. Kuna veebilehel puudub oksjonipidaja, siis toimub metsa müümine otse metsa müüja ja metsamajandusettevõtte vahel.

Metsa hind selgub müüjale pärast metsafirmade poolt tehtud kirjalike hinnapakkumiste võrdlemist. Otseloomulikult võib metsa müüja oksjoni käigus pakutud hindade osas täiendavalt üle kaubelda või lisada müügitehingule tingimusi, mida ta metsa müümisel vajalikuks peab.

Metsa müük oksjonil, kus puuduvad vahendustasud ja metsamaa hind küündib reaalse turuhinnani, toob metsa müügist maksimaalse tulu. Otsesuhtlus metsafirmadega tagab, et kogu müügitehinguga seonduv asjaajamine oleks metsa müüja jaoks lihtne ja arusaadav.
metsa müük oksjonil

VAHENDUS-

TASU

0%

Metsa müük Eesti metsaostjate metsaoksjonil

Metsamaa müük metsafirmade endi poolt loodud oksjonikeskkonnas garanteerib metsaomanikule suure tõenäosusega, et metsa müümisel pakutav metsamaa hind on tõesti metsakinnistu tõene turuväärtus ja seega parim metsa hind metsandusturul. Metsamaa hektari hind sõltub suuresti puistu liigilisest koosseisust. Järgnevalt toome välja, et milline on maksimaalne metsamaa hind aastal 2023.

Metsamaa hind

Männimetsa hind

kuni
0 000
eurot hektar

Kuusemetsa hind

kuni
0 000
eurot hektar

Kasemetsa hind

kuni
0 000
eurot hektar

Lepametsa hind

kuni
0 000
eurot hektar

Metsamaterjali hind

Männipalgi hind
13 - 18 cm ~ 70 €/tm
18 - 25 cm ~ 90 €/tm
25 - 55 cm ~ 92 €/tm
Paberipuu ~ 57 €/tm
Küttepuu ~ 40 €/tm
Kuusepalgi hind
13 - 18 cm ~ 70 €/tm
18 - 32 cm ~ 82 €/tm
32 - 40 cm ~ 82 €/tm
Paberipuu ~ 57 €/tm
Küttepuu ~ 40 €/tm
Kasepaku hind:
Vineeripakk BC
16 - 55 cm - 100 ~ 130 €/tm
Saepakk 16+ cm ~ 60 €/tm
Paberipuu ~ 54 €/tm
Küttepuu ~ 42 €/tm
Lepapaku hind
Must lepp 16+ cm ~ 60 €/tm
Hall lepp 16+ cm ~ 50 €/tm
Küttepuu 3,1 m ~ 42 €/tm

Metsa hind aastal 2023

Metsa hind purustas 2022. aastal kõik senised hinnarekordid. Kuna metsamaterjali hind aina tõusis, siis kerkis ka metsamaa hind taevastesse kõrgustesse. Näiteks raieküpse männimetsa eest, kus kasvava metsa tagavara oli 400 tm/ha, maksti oksjonil pea 40 000 eurot.

Ülikallis metsamaterjali hind oli suuresti tingitud juulikuus kehtima hakanud saematerjali täielikust impordikeelust Venemaalt. Kartuses, et kodumaine saetööstus ei suuda tekkivat saematerjali puudujääki katta, kerkis metsamaterjali hind juba eelnevalt. Näiteks kvaliteetse männipalgi tihumeetri kokkuostuhind oli 2022. aasta aprillikuus kuni 150 eurot.

2022. aasta viimases kvartalis hakkas metsamaterjali hind siiski kiiresti langema ja oli selge, et pikalt paisunud hinnamull on lõpuks lõhkenud. Ühes ümarmaterjali hinnalangusega hakkas kukkuma ka metsamaa hektari hind koos raieõiguste eest makstavate summadega.
metsa hind kuni 35 000 eurot hektar
2023. aasta esimene esimesed kuud möödusid puiduturul suhteliselt rahulikult. Maikuus püsis männipalgi maksimaalne kokkuostuhind 115 euro juures ja kuusepalk juba mitmendat kuud 100 euro piirimail. Puiduturu valitsevaks hinnaliidriks oli kerkinud vineeri tootmiseks sobiv kvaliteetne kasepakk, mille maksimaalne tihumeetri hind küündis juba 180 euroni.

Suvepuhkustele läksid paljud puidutöösturid vastu siiski teatavate muremõtetega. Nimelt näitas ehitusturg ilmselgeid jahtumise märke, mis olid tingitud üldisest majanduslangusest ja saematerjali nõudluse vähenemisest ehitussektoris. 

Kui pandeemia ajal oli inimestel palju vaba aega, et koduses majapidamises vajalikke remondi- ja ehitustöid teostada, siis pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse, oldi tuleviku suhtes ettevaatlikumad ja ei kiputud lihtsakäeliselt väljaminekuid tegema.

Suvekuud möödusid puiduturul rahulikult ja mitmete saetööstustuste personal oli väljateenitud kollektiivpuhkusel. Kuna paljud kokkuostupunktid olid sel ajal suletud, siis tekkis puiduturul mõningane ümarmaterjali üleküllus ning kokkuostuhinnad langesid olenevalt sortimendist 15 - 30%. Lisaks jõudsid päevauudistesse teated, et nii mõnedki puidutööstused on olnud sunnitud sügisele vastu minnes oma uksed sulgema või tõõjõudu koondama.

Septembrikuus oli puiduturul näha taaskord mõningast elavnemist. Suvekuudel hinnalanguse läbi elanud okaspuupalgi ja paberipuu kokkuostuhinnad olid tõusnud pea 10%, kuid võrreldes eelmise aastaga olid need endiselt 30% miinuses. Haava ja lepapaku hind oli võrreldes eelmise aastaga odavnenud kuni 50%.

Aasta 2023. viimane kvartal ei ole suuri muudatusi metsamaterjali kokkuostuhindades toonud. Rääkides küttepuudest, siis eelmise aasta novembrikuus jäi kolmemeetriste küttepuude hind olenevalt sortimendist 76 - 80 euro vahemikku. Tänavusel aastal on aga küttepuudeks sobiva sortimendi kokkuostuhind vaevu 42 euro piirimail. Kas aasta võrdluses pea poole odavam tihumeetri hind ka halupuu hindadesse jõuab, või katab selle ära kallinenud tootmis- ja tööjõukulu, näitab vaid aeg...
Metsa hinnainfo on uuendatud 04.11.2023
Ülevaate koostas Toomas Rämman, METSAOST.eu

Metsafirmad

metsahake oü logo
Virumaa metsafirma
 • qxif-checkMetsa hindamine
 • qxif-checkMetsa majandamine
 • qxif-checkRaiete planeerimine
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxio-close-roundMetsa uuendamine
renlog eesti oü logo
Metsa majandamine üle Eesti
 • qxif-checkMetsa hindamine
 • qxif-checkMetsamaade haldus
 • qxif-checkMetsamajanduskavad
 • qxif-checkRaiete planeerimine
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxif-checkMetsa uuendamine
saarte metsamajanduse oü logo
Saaremaa metsafirma
 • qxif-checkMetsa hindamine
 • qxif-checkMetsa majandamine
 • qxif-checkRaiete planeerimine
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxio-close-roundMetsa uuendamine
lumbar oü logo
oü raja kt logo
oü karo mets logo
metsaost.eu logo
oü reinpaul logo

Metsa müümine

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Kuidas müüa metsa?

Metsa müümine võib tihtilugu tõstatada küsimusi, millele metsaomanikel endil on üsna raske ammendavaid vastuseid leida. Alljärgnevalt vastame mõnele neist küsimusest, mida meile metsa müüjate poolt üsna sagedasti esitatakse.
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa metsa?

  Metsa müümine võiks alguse saada võrreldavate hinnapakkumiste kogumisest. Selleks, et metsafirmade hinnapakkumisi hiljem analüüsida, oleks tark neid koguda e-posti vahendusel.

  Metsa müümisel peaks ettevaatlikuks muutuma juhul, kui ostja müüjat tagant kiirustama hakkab ja kasvõi homme notari juurde tahab minna. Antud juhul oleks tark veel natuke ringi vaadata ja erinevatelt metsafirmadelt täiendavaid hinnapakumisi küsida.

  Metsamaa müük oksjonil säästab hinnapakkumiste kogumise arvelt küll müüja aega, kuid tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kas ja kui palju tehingu lõppsummast oksjonipidajale tuleb loovutada.

 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa osa metsakinnistust?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa oma vanematele kuuluvat metsa?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa kaasomandis olevat metsakinnistut?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa arestitud metsakinnistut?
kuidas müüa metsa telefonivestlus metsa müüjaga

Metsamaa müük ja tulumaks

Metsamaa müük oksjonil või mõnel muul viisil, toob müügitehinguga kaasa kohustuse tasuda müügisummalt Eesti riigile tulumaks. Metsa müümisel saadud tulu tuleb deklareerida maksuametile maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
metsamaa müük ja tulumaks 20% müügitulust
Tulumaks metsa müügist on 20% müügisummast. Olukorras kus metsamaa on eelnevatel aastatel ise ostetud, mõistetakse müügitulu all summat, mis jääb metsamaa ostu- ja müügisumma vahele.

Pärandvarana omandatud metsamaa müümine võib metsa müüja tulumaksu kohustusest vabastada juhul, kui metsakinnistu on tagastatud selle algsele omanikule omandireformi käigus. Sellisel juhul kehtib tulumaksuvabastus vaid esmase müügitehingu korral ja ei kehti kinkelepigu puhul.

Kui pärandvara on selle eelmise omaniku poolt kunagi ostetud, siis kuulub pärija müügitulu täies ulatuses maksustamisele. Välja arvatud juhul, kui pärijal on esitada dokumenteeritud kuludokumendid, mis tõendavad tema kulutusi kõnealuse metsamaa majandamisel.

2023. aasta 1. jaanuaris rakendus tuludele tulumaksuvaba piirmäär, mis on 654 eurot kuus. Vanaduspensioni eas inimeste tulumaksuvabastus on 704 eurot kuus, mis ei olene sissetuleku suurusest.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel, leiab iga inimene pärast sisselogimist detailse ülevaate eelmisel kalendriaastal teenitud tuludest ja võimalikest kohustustest tulumaksu tagastamisel.